VetPro – veterinární informační systém

 

VetPro v6.x – Veterinární software za 4.850,-Kč

VetPro_start

Stáhnout a zdarma vyzkoušet VetPro v6.xZažádejte o plnou verzi na 2 měsíce zdarma.

VetPro je veterinární program pro veterinární ambulance a kliniky. Je plně lokalizovaný do českého a slovenského jazyku. Je určen pro samostatné veterinární lékaře s malou i velkou praxí, nebo pro veterinární kliniky. U všech licencí je možné po zakoupení používat VetPro na více počítačích za podmínky, že zůstává zachováno IČO organizace, která licenci zakoupila. Program není modulární, ale vše je obsaženo v jednom balíčku, za jednu cenu bez doplatků za jednotlivé moduly, nebo dodatečnou platbou za nový modul či funkcionalitu. Přednastavené jméno uživatele do programu je: LEKAR a heslo: 1234

PROGRAM JE PŘIPRAVEN NA EET A TISK POKLADNÍCH BLOČKŮ. PROGRAM TISKNE RECEPTY.

NOVINKA 09/2017: Do programu byla přidána podpora importu laboratorních výsledků z přístrojů VetScan HM5 a VS2, dále podporuje import výsledků laboratoří SYNLAB.

NOVINKA 04/2016: Do veterinárního informačního systému VetPro byl přidán import dodacích listů s možností naskladnění od dodavatelů: PHARMACOPOLA s.r.o.HENRY SCHEIN S.R.O. (NOVIKO),- Topvet spol. s.r.o.SAMOHÝL, a.s.MED-ART s.r.o.SG-VET s.r.o.

NOVINKA 02/2016 : program komunikuje s SMS bránou a klienty veterinární ambulance upozorní na blížící se termín vakcinace, odčervení nebo plánovanou operaci či jiný objednaný termín. Text SMS, datum odeslání je plně na lékaři. Zprávy je možné napsat přímo, nebo vybrat z konceptů, které si připravíte. Klienti tak do ambulance přijdou častěji a získají komfort o kterým si vzájemně řeknou. Upozorňovaní klientů zprávami SMS na termíny je dnes již běžným standardem. Tato funkcionalita je jako vždy přidána bez poplatků. Platí se pouze cena SMS, žádné poplatky jen za to že to máte se nevybírají.

V hlavním okně programu naleznete tříděný seznam všech Vašich klientů. Zde je můžete vytvářet, editovat, filtrovat, řadit, prohledávat a v neposlední řadě i zařazovat do různých kategorií. Neplatiče už takto nikdy nepřehlédnete a jeho dlužnou částku vidíte přímo v hlavním seznamu. Můžete mu následně přidělit příznak neplatiče, nebo v opačném případě, přidat klientovi příznak VIP. Takto označení klienti budou barevně odlišení od ostatních klientů, takže máte přehled na první pohled.

VetSMSky – odesíláni SMS z programu. Je přidáno několik možností odesílání SMS upomínek klientům. SMS je možné odeslat manuálně dle aktuální potřeby kterémukoli z klientů v seznamu, klientům kteří nejsou v kartotéce. Další možností je automatické vytváření SMS upomínek při zadávání nové vakcinace, odčervení, zaplánování operace do plánovacího kalendáře…

VetPro obsahuje:

klienti_VetPro

Přehledný seznam klientů

Seznam klientů je řaditelných podle údajů obsažených v seznamu. Klientům je možné přiřadit příznak neplatiče, nebo VIP klienta. V seznamu klientů se zobrazuje i částka, kterou klient neuhradil, takže máte okamžitý přehled o tom, zda klient plní své závazky. Ke každému klientovi je možné zadat kontaktní informace pro použití ve VitalFox.

Konto klienta

Z karty zvířete je možné jedním kliknutím sumarizovat neuhrazené položky. Dlužná částka se zobrazuje v seznamu klientů a na samostatné kartě přiřazené ke klientovi. Obsahuje seznam položek, jméno zvířete, výkon, nebo podaný lék.

pokladnicne_doklady

Pokladní doklady

Barevně rozlišuje příjmové a výdajové doklady, spolupracuje s fiskální tiskárnou. V případě ČR, kde zatím není fiskální tiskárna požadována, umožňuje program tisk dokladů na klasické laserové, jehličkové či inkoustové tiskárně.

Fakturace

fakturacia

Přehledný seznam faktur barevně rozlišuje faktury po splatnosti, faktury neuhrazené a faktury, které již byly uhrazeny. Umožňuje filtrovat faktury po splatnosti, podle zákazníka, podle roku nebo měsíce vystavení, řadit dle čísla faktury, jména, data, částky a ostatních parametrů v tabulce faktur. Úhradu faktury zaevidujete jednoduše a rychle, stačí dva krát kliknout a je hotovo.

Sklady a inventura

sklady_ceny

V jedné přehledné tabulce vidíte všechny své skladové položky. Každou položku můžete zařadit do samostatného skladu – kategorie a oddělit si produkty a služby dle vlastních potřeb. Jednotlivé kategorie lze filtrovat a řadit dle vlastních potřeb. Součásti skladu je možnost tisku inventárního seznamu, úprava množství položky na skladě. Jednou z funkcí je i export produktů a služeb do seznamu, který lze importovat do virtuální pokladny. Program dále umožňuje šarže léků, vypnutí počítání stavu na skladové položce, podle nákupní ceny a Vámi přednastavené výšky marže navrhuje cenu pro koncového zákazníka.

statistika

Statistika a zpracování dat

Statistika umožňuje zpracování pokladních dokladů a následně zobrazit výsledky v grafu. V grafu je možné porovnat i jednotlivé roky, takže je možné vizuálně porovnat výsledky jednotlivých let. Jasně a přehledně vidíte, jaký byl Váš příjem. V současné době se na této funkci pracuje a je rozšiřována o zpracování faktur. Následně je možné takto vytvořený graf vytisknout.

vx520

Podporuje fiskální tiskárnu s platebním terminálem a virtuální pokladnu

Program podporuje tisk na fiskálních tiskárnách, které dodává firma A3 Soft s.r.o… Tiskárna může být použita jako tiskový server, takže stačí jedna tiskárna pro řadu aplikaci a není nutné zakoupit řadu fiskálních tiskáren. Tiskárny lze zakoupit, pronajmout nebo zakoupit na splátky. Doporučujeme program používat v kombinaci s fiskální tiskárnou VX520, nebo s jinou fiskální tiskárnou VeriFone, které mají integrovaný platební terminál, který si můžete v případě zájmu nechat aktivovat. Zároveň je možné fiskální tiskárnu VeriFone (podle modelu) použít jako přenosný terminál a v kombinaci s aplikací pro tablet / telefon s android systémem použít jako pokladnu v terénu.

Program dále umožňuje:

 • Evidenci klientů
  • eviduje jméno klienta, kontaktní a osobní údaje
  • umožňuje přiřazení příznaku VIP, nebo neplatit
  • eviduje neuhrazenou částku klientem
  • vyhledává zvíře podle čipu av případě, že nebylo nalezeno mezi zvířaty klientů, je možné zvíře vyhledat v registru majitelů zvířat
  • vyhledává klienty podle jména, ID klienta
 • Zvířata klienta
  • eviduje zvířata klienta, počet zvířat ke klientovi není nijak omezena
  • každé zvíře klienta má vlastní dokumentaci, záznam o očkováních
  • ke kartě je možné přiřadit obrazovou dokumentaci
  • vyřazení zvířete mezi uhynulé bez smazání zdravotní dokumentace
  • eviduje číslo čipu, umístění čipu, výrobce čipu, číslo pasu, lyssetku, petpasport a další údaje
  • umožňuje vytváření předepsaných textů, šablon, které lze jedním kliknutím vložit do dokumentace
  • export dokumentace do Word
  • tisk dokumentace
  • vytváření pokladního dokladu přímo z karty zvířete na základě provedených výkonů a podaných léků
  • a ďalší funkce
 • Pokladna
  • vytváření pokladního dokladu pro zapsaných i nezapsaných klienty v seznamu klientů
  • umožňuje tisk účtenky na fiskální tiskárnu
  • tisk pokladních dokladů na laserovou, inkoustovou nebo jehličkový tiskárnu – určeno pro Českou republiku
  • filtrování dokladů podle druhu dokladu (PPD nebo VPD)
  • filtr podle roku, měsíce vystavení dokladu, podle zákazníka
  • eviduje storno doklady, při storno dokladech zobrazuje v seznamu i číslo dokladu, který byl stornován
  • eviduje doklady s vráceným zbožím, v seznamu uvádí i číslo dokladu, ze kterého bylo vrácené zboží
 • Fakturace
  • vystavování faktur vydaných
  • evidence faktur přijatých
  • třídění a filtrování faktur podle měsíce, roku, data a dalších parametrů
  • evidence úhrad faktur
  • barevné rozlišení faktur neuhrazených, uhrazených a po splatnosti
 • Skladová evidence a ceny
  • eviduje položky skladu
  • ke každé položce umožňuje vedení skladových karet a šarží
  • ke skladové položce ukládá skladové pohyby
  • pohyb se zapíše i u položek, které se vkládají ručně na doklad, nebo do výkonů na kartě zvířete
  • při zadávání nové skladové položky program podle přednastavené marže navrhuje koncovou cenu
  • při zadávání je možné určit zda bude položka šaržovaná a zda se bude počítat stav skladové položky
  • položky lze přiřazovat nebo přeřazovat do jiných skladů
  • inventury
  • export položek do souboru pro import do virtuální pokladny
 • Objednávání pacientů
  • objednávání klientů na plánované výkony, konzultace, operace, očkování
  • předběžné plánování délky výkonu nebo vyšetření
  • podporuje VetSMSky – odesílání SMS klientům s upozorněním na blížící se termín vykcinace, odčervení, termín operace…
 • Statistika
  • zpracuje příjmové a výdajové pokladní doklady
  • sumarizuje výsledky po měsících
  • umožňuje zobrazení výsledků v grafech a tisk
  • umožňuje grafické porovnání výsledků jednotlivých let v sloupcovém grafu a tisk
  • implementujeme zpracování faktur
 • Léky a léčivé přípravky
  • seznam veterinárních léků a přípravků
  • připravujeme možnost převod léků ze seznamu do skladu

PODPOROVANÉ: Windows XP, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 10.