Novinky VetPro a MiniVet

 

2.5.2016

Do veterinárního informačního systému VetPro byl přidán import dodacích listů od dodavatelů: PHARMACOPOLA s.r.o.Topvet spol. s.r.o.SAMOHÝL, a.s.

Importy od dalších dodavatelů budou doplňovány průběžně podle požadavků veterinárních lékařů. Pro vytvoření funkce importu je potřebné zaslat elektronické dodací listy.


1.5.2016

Veterinární software MiniVet byl spojen s programem VetPro do jednoho celku. Všechny funkce se převádějí do jediné aplikace pod názvem VetPro. Všechny licence MiniVet jsou automaticky převedeny na licence VetPro.

1.4.2016

Do automatické aktualizace součástí programu VetPro a MiniVet byl dnes přidán doplněný návod programu. Návod bude automaticky stažen při dalším spuštění programu VetPro nebo MiniVet

25.3.2016

Byl vydán poslední update pro Windows XP pro program VetSMSky. Dále již nebudou pro tento systém aktualizace vydávány z důvodu nízké bezpečnosti tohoto systému. Proto doporučujeme do konce roku 2016 přechod na Windows7 všem našim uživatelům. Používáním tohoto systému se vystavujete bezpečnostnímu riziku.

03.03.2016

Byla ukončena podpora VitalFox a nahrazena službou VetSMSky, kde je nyní možné psát vlastní texty pro SMS přímo z programu pro jakoukoliv událost. Nový systém neobsahuje žádné poplatky, hradí se pouze cena za SMS. Připravujeme propojení s plánovacím kalendářem. Uvedené změny jsou platné pro VetPro i MiniVet.

15.02.2016 – VetPro

Dnes byla uvolněna nová verze s upraveným zadáváním očkování na kartě zvířete / denní záznam s ručním zadáváním přímo do očkování. Zároveň proběhla změna na skladových položkách, kde v nové verzi programu budou v nabídce při zadávání očkování nabízeny i látky určené a označené pro odčervení.

Pokud jsou očkovací a odčervovací látky označené jako FoxniTo (v sladových položkách), budou automaticky zapsány i do tabulky určené k odeslání do VitalFox. Z formuláře FoxniTo byly odstraněny položky, které jsou při zadávání vakcinace + odčervení nepoužitelné a VitalFoxom ignorovány.

Plánovací kalendář

MiniVet – nová verze aplikace již obsahuje beta verzi plánovacího a objednávacího kalendáře.

Plánovací kalendáě

Zobrazení dlužné částky

Ucet_a_nevyuctovane_vykony

 

V seznamu se nyní zobrazují dvě informace o dlužných částkách. Jedna částka ukazuje stav neuhrazených položek v účtu klienta, druhá zobrazuje stav neuhrazených položek na kartě Výkony/Léky, které nebyli doposud uhrazeny pokladním dokladem, nebo přesunuty na účet klienta. Program vyhledá všechny položky, dokonce i položky dávno zapomenuté, nebo zapadlé několik záznamů zpět.

Změna v účtování na kartě Výkony/Léky

Další sumář za částky se počítá za jednotlivé návštěvy a máte tak okamžitý přehled o tom, kolik bude klient za ošetření platit.

10.2.2016 – MiniVet

VitalFox – čekáme na přidělení identifikačního čísla pro MiniVet a VetPro.

Zveřejněna verze s aktualizací překladů VitalFox, vakcinace a skladových položek. V pokladních dokladech přidán filtr na rok vystavení dokladu.

9.2.2016 – MiniVet

Byla dokončena služba odesílání dat do VitalFox. Služba je plně funkční, probíhá její testování. Odesílání probíhá automaticky bez zásahu uživatele. Vyžaduje však registraci a přístupové údaje od poskytovatele služby odesílání SMS na stránce VitalFox.

Odčervení a očkování:

Pro očkování a odčervení je nyní umožněno zadávání do společné tabulky v denním záznamu. Další úpravy proběhnou v podobě odlišení očkování a odčervení spolu s kontrolou doby platnosti.

8.2.2016 – MiniVet

Tato aktualizace bude vyžadovat několik aktualizačních kroků, které si program postupně stáhne a při každém ukončení programu nainstaluje.

Dnes byla uvolněna nová verze s upraveným zadáváním očkování na kartě zvířete / denní záznam s ručním zadáváním přímo do očkování. Zároveň proběhla změna na skladových položkách, kde v nové verzi programu budou v nabídce při zadávání očkování nabízeny i látky určené a označené pro odčervení.

Pokud jsou očkovací a odčervovací látky označené jako FoxniTo (v sladových položkách), budou automaticky zapsány i do tabulky určené k odeslání do VitalFox. Z formuláře FoxniTo byly odstraněny položky, které jsou při zadávání vakcinace + odčervení nepoužitelné a VitalFoxom ignorovány.

30.01.2016

MiniVet – nová verze aplikace již obsahuje beta verzi plánovacího a objednávacího kalendáře.

Plánovací kalendáě

27.01.2016

MiniVet – Byla uvolněna aktualizace, která připravuje program pro novou verzi objednávacího a plánovacího kalendáře.

17.01.2016

Dnes byly provedeny některé změny ve vakcinaci / očkování. Změny jsou společné pro VetPro a MiniVet – překlad nových částí do ČJ bude dostupný v příští aktualizaci

Číselník vakcín byl odstraněn a již nebude v programu nadále využíván. Číselník je nahrazen položkami skladu a aby bylo možné očkovací látky přidávat do seznamu provedených očkování, je třeba provést následující kroky:

Postup (následně doporučujeme využívat Postup č.2)

Ve skladu vyhledejte vakcínu, zobrazte její detail. Ve střední části přibyly volby:

  • vakcína
  • nastavení zda se jedná o standardní očkování, revakcinaci atd .., které je třeba vybrat k označení, že se jedná o vakcínu.
  • automatický zápis vakcíny do očkování
  • platnost vakcinace / odčervení (automaticky předvyplní 365 dní, je možné měnit)
  • FoxniTo
  • MailniTo

Postup č.1 – UMOŽNÍ POUZE MANUÁLNÍ VKLÁDÁNÍ

Pokud označíte, že se jedná o vakcínu, vyberete zda se jedná o standardní očkování nebo jiné, nastavíte platnost očkování a název očkování – jiný než název skladové položky pokud obsahuje dodatky (doporučujeme použít název shodný s původním názvem vakcíny použitý v číselníku), který bude zapsán do seznamu očkování. Takto upravený záznam uložte. Tyto změny umožní výběr této skladové položky při ručním zadávání do očkování na kartě zvířete. Je třeba opakovat u všech vakcín.

Skladova_polozka_vakcinaciaPostup č.2 – DOPORUČUJEME: Pokud označíte, že se jedná o vakcínu, vyberete zda se jedná o standardní očkování nebo jiné, nastavíte platnost očkování a název očkování – jiný než název skladové položky pokud obsahuje dodatky (doporučujeme použít název shodný s původním názvem vakcíny použitý v číselníku), který bude zapsán do seznamu očkování. Označte volbu Zapsat do očkování. Takto upravený záznam uložte. Tyto změny umožní výběr této skladové položky při ručním zadávání do očkování na kartě zvířete. Označená volba Zapsat do očkování umožní při přidávání položky do Výkony – Léky na kartě zvířete automatické přidání i do seznamu očkování zvířete a nebude nutné toto provádět opakovaně ručně jako při starém způsobu zadávání očkování. Je třeba opakovat u všech vakcín.


5.1.2016 – Aktualizace databáze a příprava pro VitalFox

nastavenie_vitalfoxSkladová položka s aktivovaním VitalFoxu, určením položky ako očkovanie, odčervenieDnes byla dokončena a zveřejněna aktualizace, přidávající do databází možnosti aktivace funkce VitalFox. Tuto funkci bude momentálně možné aktivovat i bez zadání platného klíče služby VitalFox. V případě, že nemáte v plánu funkci v budoucnu využívat, aktivace je zbytečná a bude docházet k ukládání zbytečných záznamů. Nejnovější aktualizace vytváří potřebné položky v databázích a aktualizace připravovaná na 11.01.2016 přinese přidání nové záložky v nastavení programu, v nastavení skladové položky (aktivace zápisu skladové položky do VitalFox, aktivace zápisu do očkování (připravuje se), označení skladové položky jako očkování a odčervení ). V případě aktivace zápisu do VitalFox a výběru dané skladové položky s aktivovanou volbou se zobrazí nový dialog, kde rozhodnete, zda bude záznam přidán VitalFox nebo ne. Modul odesílající data už i do služby VitalFox bude dokončen a funkční v průběhu 02-03/2016